Komínové hlavice

Unikátny vetrací systém (na zvýšenie ťahu komína) využíva ekologický prírodný zdroj energie vietor, ktorý je zadarmo a nevyčerpatelný.

BEZ ENERGIE!!!

Komínová hlavica sa roztáča pod vplyvom vetra, ktorý sa opiera do ich lopatiek a čiastočne i vplyvom stúpajúcich teplých plynov vznikajúcich pri spaľovaní v telese komína. Svojou rotáciou komínová hlavica vytvára v priestore pod sebou ťah a vzniká podtlak, ktorým sú spaliny z komína odsávané.

Použitie: pri všetkých druhoch ekologických palív a pri plynovom palive.
Výhody: zabráni spätnému ťahu do miestnosti (tzv. zadymenie), zamedzí spätnému nafúkaniu spalín do komína, zvýši ťah komína, podporuje horenie paliva, trvale odvetrá komín v dobe keď nekúrime, predĺži životnosť komína, bezhlučný chod, ľahká inštalácia, odvetráva, zabráni vzniku kondenzátu, napršaniu a hniezdeniu vtáctva.

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky